We gebruikten informatie van Kassa, Radar en wetenschappelijke bronnen over dit onderwerp. Onderaan dit artikel vind je verwijzingen naar deze bronnen. Ook hebben we de producten getest. Hieronder vind je onze aanbevelingen.

Onlangs ging het 20.000e boek van Rubin Alaie over de toonbank. In dit artikel ontdek je wie Rubin Alaie is, wat zijn achtergrond is, welke activiteiten hij onderneemt, en wat je zoal van hem kunt aanschaffen.

Bibliografie van Rubin Alaie:

  • “Het NLP Praktijk Doe-Boek” | ISBN 9789090353395 | Boek | Eerste editie gepubliceerd in 2021
  • “De NLP Scheurkalender” | EAN 9789083246208 | Kalender | Eerste editie gepubliceerd in 2022
  • “De NLP Doe-Kaarten” | EAN 9789083246215 | Kaartspel | Eerste editie gepubliceerd in 2022

Deze zijn doorgaans te verkrijgen via zijn website: hetnlpcollege.nl.

Overige uitgaven

  • Naast NLP-producten heeft Rubin Alaie ook andere producten gemaakt voor persoonlijke ontwikkeling, waaronder Het Date Spel Dat Verliefd Maakt.
  • Daarnaast heeft Rubin Alaie meerdere trainingen en online cursussen over NLP ontworpen. Deze zijn ook te verkrijgen via bovenstaande website.
  • Ook zijn er 30 boeken van hem uitgekomen in digitale vorm – dus als e-boek – naast de in paperback uitgebrachte bovengenoemde uitgaven.

Achtergrond en opleiding van Rubin Alaie

Rubin Alaie heeft een Bachelor (BBA) in communicatie en is internationaal getraind, inclusief in de VS door grondleggers van NLP, waaronder Tad James en John Grinder. Sinds 2014 past hij NLP toe in het dagelijks leven via zijn trainingsonderneming Hetnlpcollege.nl. Verder helpt hij coaches bij het bereiken van hun zakelijke doelen met NLP.

Boeken, trainingen en producten van Rubin Alaie

Rubin Alaie heeft door de tijd heen diverse populaire boeken en trainingen ontwikkeld, die vooral bekendstaan om hun praktische benadering. Voorbeelden hiervan zijn het NLP Doe-Boek, de NLP Doe-Cursus, Effectief Beïnvloeden Met NLP en Het NLP Audiopakket. Tot op heden zijn zijn materialen meer dan 20.000 keer verspreid onder klanten.

Feedback van lezers en deelnemers

Rubin Alaie geniet breed positief commentaar op zijn werk en heeft een zeer actieve leden-community. Klanten van Alaie uiten vaak hun enthousiasme, en er zijn geen meldingen van negatieve ervaringen. Zowel Alaie zelf als zijn volgers bevestigen dit. Over het algemeen reageren lezers en cursisten verrassend positief op zijn boeken en trainingen.

Wat vinden mensen van Rubin als trainer en coach?

We hebben verschillende testimonials, ervaringen en beoordelingen over Rubin Alaie als coach en trainer gevonden. Bijvoorbeeld feedback van medewerkers van het ministerie van binnenlandse zaken die een training bij hem hebben gevolgd:

Meer informatie: zie hetnlpcollege.nl