We gebruikten informatie van Kassa, Radar en wetenschappelijke bronnen over dit onderwerp. Onderaan dit artikel vind je verwijzingen naar deze bronnen. Ook hebben we de producten getest. Hieronder vind je onze aanbevelingen.

Grote lijst met alle consumentenrechten die handig zijn om te weten

In dit artikel geven we uitgebreid antwoord op wat een consumentenrecht precies is en geven je ook een overzicht van alle consumentenrechten. Een consumentenrecht is een recht dat je hebt als je een aankoop ergens van doen. Dit kan zijn in een gewone winkel, of in een webshop. Er gelden voor webshops weer net iets andere regels dan voor offline winkels.

Wat zijn consumentenrechten en waarom bestaan ze?

Consumentenrechten zijn in het leven geroepen om consumenten te beschermen tegen aanbieders van producten en diensten, zowel online als offline. Zonder die rechten zou het heel makkelijk zijn voor een winkelier om de consument te bedriegen. De verkoper zou bijvoorbeeld een product kunnen verkopen waarvan hij weet dat het niet voldoet aan de beschrijving. De consumentenrechten zorgen ervoor dat frauduleuze praktijken onwettig zijn.

De nieuwste consumentenrechten

Consumentenrechten in Nederland worden bepaald door de Nederlandse overheid, maar ook door de Europese Unie. Het nieuwste consumentenrecht is in Nederlands sinds 13 juni 2014 in werking. De regels zijn toen niet extreem veel aangepast, alleen hier en daar wat verruimd. De belangrijkste reden hiervoor is dat Europa de regels in alle lidstaten wilde gelijktrekken. Als je online een product koopt bij een andere lidstaat gelden dus dezelfde regels.

Hoe kun je het consumentenrecht onderverdelen?

Je kunt het consumentenrecht min of meer in het volgende onderdelen:

 • Consumentenkoop in een winkel


 • Consumentenkoop buiten een winkel


 • Consumentenkoop of afstand (denk hierbij onder meer aan via het internet).

Wat houdt consumentenkoop precies in?

Met consumentenkoop word de koop van een roerende zaak bedoeld. Je moet denken aan zaken als elektriciteit. De koop dient plaats te vinden tussen een professionele verkoper (een beroep of via een bedrijf) en een consument, die geen beroep uitoefent of zaken doet namens een bedrijf. Consumentenkoop is een definitie die bij het bovenstaande centraal staat.

De wettelijke bedenktijd

Bedenktijd is alleen van toepassing op een koop die op afstand wordt gedaan, bijvoorbeeld via een webshop. De verkoper is verplicht de consument (jou, als koper) op deze bedenktijd te wijzen. Koop je hetzelfde product in een winkel bij jou in de stad? Dan is er niet sprake van een bedenktijd. Wettelijk is de bedenktijd veertien dagen. Webwinkels kunnen ervoor kiezen om een langere bedenktijd in te stellen, maar hij mag nooit korter zijn dan twee weken.

Bedenktijd en retourneren

Kom je binnen de wettelijke bedenktijd van veertien dagen tot de conclusie dat de aankoop toch niet geschikt voor je is, dan mag je het binnen veertien dagen retourneren. Je betaalt dan niets voor het product. Voor het vervoeren van het product betaal je als consument overigens wel. De uitzondering is als de verkoper niet goed heeft aangegeven wat hiervan de kosten zijn.

De verkoper heeft een informatieplicht

De informatieplicht van de verkoper houdt onder meer in dat hij moet aangeven wie hij is (de naam van het bedrijf waarvoor hij zaken doet of hij als zakelijke handelaar persoonlijk). Ook dient de verkoper aan te geven wat de belangrijkste eigenschappen zijn van de diensten en producten die hij aanbiedt. De prijs moet ook vóór de aankoop al duidelijk zijn voor de consument.

Aanvullende eisen

Sinds 27 april 2022 is het verkopers wettelijk verplicht om de diensten en digitale apparaten die ze aanbieden werkend te houden. Koop je een “slim apparaat” zoals een smart televisie of een GPS voor in de auto, dan heb je vanaf nu ook recht op beveiliging- en software updates die na je aankoop voor de elektronica worden doorgevoerd. Dat betekent dat je als consument ook ruim na de aankoop gebruik kunt blijven houden van het product of de dienst.

Wat is een modelformulier voor ontbinding?

Bij consumentenkoop buiten de winkel of overeenkomst op afstand heeft de verkoper de plicht de consument te voorzien van een modelformulier van ontbinding. Dit formulier kan de consument gebruiken om de koop gemakkelijk te ontbinden. Als het formulier niet geleverd is door de verkopen, kan je wettelijk stellen dat deze niet heeft voldaan aan de informatieplicht.

Dwingend recht

Consumentenrecht bevat bijna uitsluitend regels die onder het dwingend recht vallen. Dit houdt in dat er niet van af kan worden geweken. In ieder geval niet in het nadeel van de consument.

Ec.Europe.eu: officiële website van de Europese Unie

Ben je op zoek naar officiële informatie over consumentenrechten die in alle landen van de Europese Unie gelden? Breng dan een bezoekje aan Ec.Europe.eu. Hier vind je de EU-regels op het gebied van veiligheid van consumentenproducten, de regels op het gebied van risico’s en marktoezicht. Ook vind je hier een database met alle vastgestelde gevaarlijke producten.

 • Er is onder meer sprake van een EU “Rapid Alert System” dat alerts op het gebied van gevaarlijke niet-voedsel producten razendsnel deelt met de lidstaten


 • Je vindt hier de standaarden voor specifieke producten


 • Je leest over oneerlijke handelspraktijken (agressieve en misleidende praktijken, denk ook aan lokkertjes, nepaanbiedingen, verborgen advertenties in de media, maar ook manipulatie van kinderen en misleidende prijzen; ook hardnekkige ongewenste reclame valt hier onder).

Hoe zit het met prijsdiscriminatie?

Het is een verkoper niet toegestaan EU-burgers een hogere prijs voor diensten of goederen te vragen op basis van het land waarin ze wonen of hun nationaliteiten. Sommige andere prijsverschillen (zoals prijsverschillen in verzendkosten) zijn wel acceptabel. Ook is het wel toegestaan om in de fysieke winkel een andere prijs te vragen voor een product dan in de webshop.

Wanneer blijft een gelijke prijs staan?

Goederen en diensten moeten overal in de EU tegen een gelijke prijs geleverd worden, als…

 • Het gaat op goederen die niet hoeven te worden bezorgd (bijvoorbeeld als je als klant zelf het product ophaalt)


 • Dat geldt ook voor diensten die op een specifieke plaats worden geleverd (denk aan pretparkkaartjes, hotelboekingen en autoverhuur)


 • Of bij elektronische diensten, zoals webhosting en services voor de Cloud (voor inhoud die auteursrechtelijk beschermd is, geldt een uitzondering).

Wanneer zijn voorwaarden mogelijk onredelijk?

Voorwaarden van webshops zijn mogelijk onredelijk (en dus niet-bindend) als…

 • Er geen aansprakelijkheid is als je gewond raakt of komt te overlijden


 • De ontsnappingsclausule in het voordeel van de handelaar is


 • Er geen vergoeding is als het beloofde product of dienst door de verkoper niet wordt geleverd


 • Als de vergoeding bij opzegging eenzijdig is


 • Als de opzegtermijn te kort is of eenzijdig is (alleen de verkoper kan opzeggen)


 • Als contracten van bepaalde duur automatisch verlengd worden


 • Als er sprake is van verborgen voorwaarden


 • Als de voorwaarden in het contract eenzijdig (zonder inspraak) veranderd worden


 • Als er sprake is van redelijke prijsverschillen


 • Als verkopers hun beloften en/of verplichtingen niet nakomen


 • Als contracten naar andere leveranciers worden overgebracht onder minder gunstige voorwaarden dan voorheen


 • Als er sprake is van een beperkt recht op juridische stappen.

Wat als je in je contract oneerlijke voorwaarden tegenkomt?

Als bepaalde voorwaarden volgens EU-wetgeving onredelijk zijn, zijn deze op geen enkele manier voor de consument bindend. Als de onredelijke voorwaarde niet essentieel onderdeel is van het contract, blijft het contract voor de rest wel rechtsgeldig. Het is de taak van de EU-lidstaten om ervoor te zorgen dat Consumenten precies weten hoe zij hun gelijk kunnen halen.

Twee garantievormen

In Nederland kennen we zowel de fabrieksgarantie als de verkopersgarantie. De eerste vorm – fabrieksgarantie – is altijd van toepassing. De verkopersgarantie is een extra garantie die door de producent of verkoper wordt ingesteld. Deze is voor een beperkte tijd geldig (vaak 1 of 2 jaar). Als je het product buiten jouw schuld om binnen deze periode niet meer bruikbaar is, bekijk dan het garantiebewijs om te zien waar je precies recht op hebt: restauratie, vergoeding.

Rijksoverheid.nl over de Koopovereenkomst

In Nederland is wettelijk bepaald dat een koopovereenkomst schriftelijk en ook mondeling kan worden gesloten. Iedereen die als consument iets koopt, heeft bepaalde rechten en plichten. Het is je plicht het afgesproken bedrag te betalen en je recht een onbeschadigd product te krijgen. Hieronder bespreken we in het kort de rechten en plichten die je hebt:

 • Recht op een compleet product zonder beschadigingen


 • Recht op een product dat alle kwaliteiten heeft die verkoper aangegeven heeft


 • Plicht de koopprijs te betalen voor het product


 • Plicht om op onderzoek uit te gaan: je bent verplicht de verkoper te vragen of het product kan wat je ermee wilt doen.


 • De informatieplicht licht bij de verkoper.

Bemiddeling door de Consumentenbond

De verkoper is verplicht jou een product te verkopen dan aan alle eisen “bij normaal gebruik” voldoet. Soms zijn er ook bijzondere eisen in de koop vastgelegd waaraan moet worden voldoen. Mocht er sprake zijn van een geschil? Dan kun je hulp inschakelen bij de Consumentenbond.

 • Als consument meld je eerst de klacht bij het bedrijf zelf


 • Vervolgens stuur je een juridische brief (of e-mail)


 • Je belt de juridische expert van de Consumentenbond


 • En laat de Consumentenbond voor je bemiddelen


 • Zo sta je sterker in je schoenen.

Kijk ook eens op Consuwijzer.nl

Consuwijzer.nl valt onder de Autoriteit Consument en Markt. Je vindt hier van alles over je rechten, bijvoorbeeld als je te maken krijgt met hoge energieprijzen. Ook over het volgende vind je informatie:


 • Alles op het gebied van garantie, je geld terugkrijgen of reparatie


 • Alles op het gebied van online winkelen


 • Telefonische verkoop van producten


 • Mogelijkheden om van een overeenkomst af te komen (tijdens de bedenktijd)


 • Incasso- en rekeningprocedures


 • Alles op het gebied van telefoon, televisie en internet


 • Wat je moet doen als er sprake is van misleidende verkoop.


YouTube video: lijst met alle consumentenrechten

 • De Consumentenbond laat zien wanneer je als consument recht hebt op garantie:
 • Ontdek deze video met uitleg over productaansprakelijkheid:
 • Charlotte’s Law over webwinkelrecht:
 • Ontdek wat het ECC (Europees Consumenten Centrum) voor je kan betekenen:

Gebruikte bronnen voor dit consumentenrechten artikel

Dit artikel over consumentenrechten is mede tot stand gekomen aan de hand van de volgende bronnen:

Lees ook onze tips over deze aanverwante onderwerpen

Succes!